Life Cycle Management Program

thumbnail_image001 (2)

WATZ is op projectbasis een vaste kracht voor het Life Cycle Management program bij een farmaceutisch bedrijf. Zij zijn voornemend om de huidige Siemens S7 PLC te vervangen en te upgraden naar Siemens 1500 PLC’s, hierdoor is er een software upgrade noodzakelijk namelijk van STEP7 naar TIA Portal. Naast deze upgrade is er ook de wens om alle documentatie te controleren op juistheid, waarbij de software leidend is. De end-of-life-datum van elke installatie is nauwkeurig onderzocht en de componenten worden vervangen voordat ze defect raken. Proactief in plaats van reactief. 

Bij de initiatie van de projecten in zeer nauwe samenwerking met de klant een gedetailleerde planning uitgewerkt. Hierbij is extra gelet op het voorkomen van productiestilstand. Tijdens het elektronisch ombouwen was een (geplande) stilstand niet te voorkomen, maar er is altijd de intentie geweest dit zo minimaal mogelijk te houden.

Dit maal hebben we de blistermachine aangepakt en gezorgd dat de upgrade vlekkeloos is verlopen. Daarnaast is het HMI scherm vervangen voor een groter formaat wat de gebruiksvriendelijkheid van de operators ten goede komt. Hierbij moest goed gekeken worden naar de draagarm en of die het gewicht van de nieuwe kast inclusief hardware kon houden. De software is geüpdatet en alles werkt weer als vanouds!

 Organon